המרכז הארצי למורי ביולוגיהלוגו המרכז הארצי למורי ביולוגיהסנוניתהאוניברסיטה העברית בירושליםמל"מ

שאלות בנושא החומר התורשתי וחלוקת התא - אליהו יחזקאל

word להורדה כקובץ 
1.ההמוגלובין של חולה אנמיה חרמשית נבדל מהמוגלובין תקין בחומצה אמינית אחת.
  ליקוי תורשתי זה נגרם כתוצאה מ:
 א.טעות בזמן השעתוק.
 ב.החלפה של נוקלאוטיד אחד ב-DNA של תאי המין.
 ג.השמטה של נוקלאוטיד אחד ב-DNA של תאי המין.
 ד.טעות בתרגום ה-RNA שליח.

2.בסיומו של תהליך המיוזה מתקבלים ארבעה תאים, שבכל אחד מהם:    
 א.כמות ה-DNA כפולה מאשר בתא האם.
 ב.כמות ה-DNA שווה לכמותו בתא האם.
 ג.כמות ה-DNA היא מחצית מכמותו בתא האם.
 ד.כמות ה-DNA היא רבע מכמותו בתא האם.

3.תא רבייה (גמטה) מכיל n כרומוזומים וכמות ה-DNA שבו היא C. מה היה המצב 
  בתא האם שממנו נוצר תא זה לפני תחילת המיוזה?
  א.2n כרומוסומים ו-   4c DNA
  ב.n כרומוסומים ו- 2C DNA
  ג.2n כרומוסומים ו- 2C DNA
  ד.4n  כרומוסומים ו- 2C DNA

4.תפקידו של ה-RNA שליח (mRNA)הוא:
   א.להעביר את המידע התורשתי מה-DNA שבגרעין לריבוזומים.
   ב.להתקשר למיטוכונדריה כדי לייצר אנרגיה.
   ג.להעביר חומצות אמיניות לריבוזומים.
   ד.לרכז חומצות אמיניות בריבוזומים.

5.מבנהו הראשוני של אנזים המיוצר בתא נקבע ע'י:
  א.כמות ה-RNA שליח (Messenger)
  ב.מספר מולקולות ה-RNA מוביל(Transfer).
  ג.החומצות האמיניות ההכרחיות.
  ד.רצף הבסיסים ב-DNA.

6.כדי שחומר מסוים יוכל להוות חלק מהצופן הגנטי, הכרחי שאותו חומר:
 א.יוכל להסתדר בשרשרות ספירליות ארוכות.
 ב.יהיה ניתן להעברה למינים שונים של אורגניזמים.
 ג.יהיה ניתן להכפלה.
 ד.יהיה ניתן לשינוי בקלות.

7.כאשר פורין או פירימידין נקשרים לסוכר (ריבוזה או דאוקסיריבוזה(, 
  והסוכר נקשר לזרחה, מתקבלת מולקולה הקרויה בשם:
 א.נוקלאוטיד.        בDNA.             ג.RNA            ד.ATP

8.אינסולין הוא מולקולה, המורכבת מ-51 חומצות אמיניות. יש להניח, שמספר 
  הנוקלאוטידים בקטע ה-DNA, האחראי לבניית מולקולת האינסולין, הוא לפחות:
 א.51.      ב.102.       ג.153.          ד.306.

9.בתהליך בניית החלבונים בתא משתתפים:
  א.רק ריבוזומים ו-RNA שליח(mRNA).              ב.רק RNA שליח ו RNA מוביל 
  ג.ריבוזומים ו RNA מוביל.                              ד.ריבוזומים, RNA מוביל וmRNA.

10.חקלאי רוצה לקבל צמחים דומים בתכונותיהם לצמח האם. באיזו מהשיטות  הבאות מומלץ להשתמש   למטרה זו?
א.בהכלאת שני קווים טהורים.              ב.בריבוי אל מיני (וגטטיבי
(.
  ג.בהכלאות בין מוטנטים.                     ד.בזריעת זרעים הטרוזיגוטיים.

11.מהו הדבר הבלתי קבוע במבנה מולקולת ה-DNA?
  א.סידור קבוצות הסוכר והחומצה הזרחתית.              
 ב.רצף הבסיסים לאורך שרשרת בדידה של המולקולה
 ג.הצורה המרחבית של הסליל                     
 ד.הסידור הזוגי של האדנין עם התמין והגואנין עם הציטוזין.

12.הדיוק בהכפלת מולקולת ה-DNA מתאפשר ע'י:
 א.נוכחות גנים במולקולת ה-DNA.
 ב.מיקומם של קשרי הזרחה במולקולת ה-DNA.
 ג.ההתאמה במבנה של הבסיסים המרכיבים אותם.
 ד.אנרגיה המסופקת בהפיכת ATP ל-ADP.

ש. לפניך ארבע קבוצות של חומרים ואברונים המצויים בתא. באיזו קבוצה כל המרכיבים  משתתפים  ביצירת חלבונים?
 א.DNA, RNA,. מיטוכונדריה, קרום תא.
 ב.DNA, RNA, חומצות אמיניות, ריבוזומים.
 ג.DNA, RNA, מיטוכונדריות.
 ד.DNA, RNA, סוכרים, שומנים.

ש. המודל של מבנה ה-DNA, כפי שהוצע ע'י ווטסון וקריק, מסביר מדוע תוצרי  מנגנון הכפלת ה-DNA  כמעט תמיד זהים.
 א. תאר בקצרה את מבנה ה-DNA ואת מנגנון הכפלתו.
    התייחס בתשובתך למושגים: סליל כפול, נוקלאוטיד, בסיס חנקני, סוכר, זרחה, זוג בסיסים.
 ב. במהלך הכפלת ה-DNA, מתרחשת לעיתים רחוקות מוטציה, הנובעת משנוי של בסיס  חנקני אחד. 
    הסבר כיצד תשפיע מוטציה כזאת על מבנה החלבון עליו אחראי קטע  ה-DNA בו התרחשה המוטציה.

ש.'אנמיה חרמשית' היא מחלה תורשתית שבה שונה ההמוגלובין של אדם חולה מזה  של אדם בריא   בחומצה אמינית אחת.ההבדל בין אדם בריא לאדם חולה הוא:
 
א. ב   DNA    וב-mRNA.            ב.בפעולת הריבוזומים וה-DNA.
  ג.ב-mRNA ובריבוזומים.       ד.בשיטת הקשירה של ה- tRNA ל-mRNA.

ש.חקלאי רוצה לקבל צמחים דומים בתכונותיהם לצמח האם. באיזו מהשיטות  הבאות מומלץ להשתמש  למטרה זו?
  א.בהכלאת שני קווים טהורים.              ב.בריבוי אל מיני (וגטטיבי(.
  ג.בהכלאות בין מוטנטים.                     ד.בזריעת זרעים הטרוזיגוטיים.

ש.מהו הדבר הבלתי קבוע במבנה מולקולת ה-DNA?
 א.סידור קבוצות הסוכר והחומצה הזרחתית.
 ב.הצורה המרחבית של הסליל.
 ג.הסידור הזוגי של האדנין עם התמין והגואנין עם הציטוזין.
 ד.רצף הבסיסים לאורך שרשרת בדידה של המולקולה.

ש. בסיומו של תהליך המיוזה מתקבלים ארבעה תאים, שבכל אחד מהם: 
 א.כמות ה-DNA כפולה מאשר בתא האם.
 ב.כמות ה-DNA שווה לכמותו בתא האם.
 ג.כמות ה-DNA היא מחצית מכמותו בתא האם.
 ד.כמות ה-DNA היא רבע מכמותו בתא האם.

ש.אינסולין הוא מולקולה, המורכבת מ-51 חומצות אמיניות. יש להניח, שמספר 
  הנוקלאוטידים בקטע ה-DNA, האחראי לבניית מולקולת האינסולין, הוא לפחות:
 א.51.      ב.102.       ג.153.          ד.306.

ש.בתהליך בניית החלבונים בתא משתתפים:
  א.רק ריבוזומים ו-RNA שליח(mRNA).              ב.רק RNA שליח ו RNA מוביל 
  ג.ריבוזומים ו RNA מוביל.                              ד.ריבוזומים, RNA מוביל וmRNA.


ש.מהו הדבר הבלתי קבוע במבנה מולקולת ה-
DNA?
  א.סידור קבוצות הסוכר והחומצה הזרחתית.             
  ב.רצף הבסיסים לאורך שרשרת בדידה של המולקולה
  ג.הצורה המרחבית של הסליל                   
  ד.הסידור הזוגי של האדנין עם התמין והגואנין עם הציטוזין.

ש.הדיוק בהכפלת מולקולת ה-DNA מתאפשר ע'י:
 א.נוכחות גנים במולקולת ה-DNA.
 ב.מיקומם של קשרי הזרחה במולקולת ה-DNA.
 ג.ההתאמה במבנה של הבסיסים המרכיבים אותם.
 ד.אנרגיה המסופקת בהפיכת ATP ל-ADP.

ש. היכן מצוי הגורם הקובע את מינו של העובר באדם?
א.ב-DNA שבתא הזרע.                 ב.ב-DNA שבתא הביצית.
ג.ב-RNA שבתא הזרע.                 ד.ב-RNA שבתא הביצית.

ש.המודל של מבנה ה-DNA, כפי שהוצע ע'י ווטסון וקריק, מסביר מדוע תוצרי   מנגנון הכפלת ה-DNA   כמעט תמיד זהים.
 א. תאר בקצרה את מבנה ה-DNA ואת מנגנון הכפלתו.
    התייחס בתשובתך למושגים: סליל כפול, נוקלאוטיד, בסיס חנקני, סוכר, זרחה,  זוג בסיסים.
 ב. במהלך הכפלת ה-DNA, מתרחשת לעיתים רחוקות מוטציה, הנובעת משנוי של בסיס  חנקני אחד. הסבר כיצד תשפיע מוטציה כזאת על מבנה החלבון עליו אחראי  קטע
    ה-DNA בו התרחשה המוטציה.

ש. טרנספורמציה היא:
 א. הפיכת חיידק לא אלים לאלים.                      
 ב. הפיכת חיידק אלים ללא אלים.
 ג. מעבר חומר תורשתי מאורגניסמם לאורגניסם ושינוי התכונות התורשתיות
 ד. יצור חיידק ע'י וירוס.

2. לחיידקים בלתי אלימים מוסיפים חיידקים אלימים שהומתו ע'י הרתחה. את התערובת מזריקים  לעכברים. מה צפוי שיקרה?
 א. העכברים ימותו, כי יופיעו חיידקים אלימים.
 ב. העכרים לא ימותו כי החיידקים האלימים היו מתים.
 ג. העכברים יחלו במחלה בצורה קלה.
 ד. לא ניתן לדעת את התוצאה מראש.

3. מה מוכיח שה- DNA הוא האחראי לתכוונות התורשתיות ולא החלבון של התא, בניסויים של הווירוס  וחיידק האשריכיה קולי?
 א.בצאצאי החיידקים הופיע זרחן מסומן.
 ב. בצאצאי החיידקי הופיעה גופרית מסומנת.
 ג. החיידקים שכפלו את החיידקים.
 ד. הוירוס לא יכלו להתרבות ללא עזרת החיידקים.

4. גדלו חיידקים על מצע מזון המכיל 14N . לאחר מכן העבירו אותם למצע המכיל 15N.  בשכפול  שמרני, בדור הראשון לאחר ההכפלה של החיידקים:
  א. כל ה- DNA יהיה קל.                                    ב. חצי יהיה קל וחצי כבד.
  ג. רבע יהיה קל ורבע כבד.                               ד. כל ה- DNA  יהיה בינוני במשקלו.

5. גדלו חיידקים על מצע מזון המכיל 14N . לאחר מכן העבירו אותם למצע המכיל 15N.  בשכפול    חצי שמרני, בדור הראשון לאחר ההכפלה של החיידקים:
 א. כל ה- DNA יהיה קל.                         ב. חצי יהיה קל וחצי כבד.
 ג. רבע יהיה קל ורבע כבד.                                ד. כל ה- DNA  יהיה בינוני במשקלו.

6. מהו סדר מעבר האנפורמציה הנכון בסכמה הבאה?
 א. תכונה------->אנזים------->גן
 ב. אנזים------->תכונה------->גן
 ג. גן------->תכונה------>אנזים
 ד. גן------>אנזים------->תכונה

 5. מהו מעבר האנפורמציה הנכונה בסכמה הבאה?
 א. RNA----->DNA----->תכונה----->אנזים
 ב. DNA----->RNA----->תכונה----->אנזים
 ג. אנזים----->RNA----->DNA----->תכונה
 ד. DNA----->RNA----->אנזים----->תכונה

ש. מהו מעבר האינפורמציה הנכון בסכמה הבאה?
  א. RNA----->DNA----->תכונה----->חלבון
  ב. DNA----->RNA-----תכונה----->חלבון
  ג. DNA----->תכונה----->חלבון----->RNA
  ד. DNA----->RNA----->חלבון----->תכונה

ש. תפקיד ה- tRNA הוא:
 א. לספק את האינפורמציה לבניית החלבון.
 ב. להעביר את החומצות האמיניות לריבוסומים כדי לבנות את החלבון.
 ג. לקשור את החומצות האמיניות אחת אל השניה
 ד. לתת לחלבון את הצורה הנכונה

ש. מהו פלסמיד?
 א. קטע DNA טבעתי נושא תכונות, שמצוי בחיידקים ועצמאי בשכפול.
 ב. קטע RNA טבעתי נושא תכונות, שמצוי בחיידקים ועצמאי בשכפול.
 ג. קטע DNA טבעתי, שנוצר על תבנית ה- DNA בחיידק ואינו עצמאי בשכפול.
 ד. קטע RNA טבעתי, שנוצר על תבנית ה-DNA בחיידק ואינו עצמאי בשכפול.

ש. חוקר גידל במעבדה ב-C210 דורות רבים של זבובים בעלי כנפיים ישרות. בעקבות תקלה, עלתה  הטמפ' בחדר הניסוי ל-C350. התברר שלפרטים שבקעו לאחר התקלה היו כנפיים מסולסלות. 
הסיבה הסבירה ביותר לכך היא שבעקבות החימום ל-C350:
  א. נוצרה מוטציה לכנפיים מסולסלות.
  ב. האנזימים האחראים לכנפיים ישרות נהרסו.
  ג. השתנה ביטוי הגנים בזבובים.
  ד. השתנה הרכב הגנום בזבובים.

ש. בבדיקת DNA מגרעין תא עכבר נמצא ש- 15% מן הבסיסים החנקניים הם תימין. 
    מהו אחוז הציטוזין ב-DNA שנבדק?
 א. 15%            ב. 30%             ג. 35%             ד. 85%

ש.חוקר בדק את הרכב ה- DNA של שתי מושבות נפרדות של חיידקים. הוא מצא ששני מדגמים של   ה- DNA הכילו כמויות שוות של כל סוגי חומצות הגרעין. מה עשוי החוקר להסיק מבדיקה זו?
 א.לחיידקי שתי המושבות יש DNA זהה.
 ב.לחיידקי שתי המושבות יש חלבונים זהים.
 ג.הנתונים אינם מאפשרים לקבוע זהות בין שתי המושבות.
 ד.חיידקי אחת המושבות הם מוטנטים של המושבה האחרת.

ש. בציור מתואר המבנה דמוי הסולם של ה- DNA.הנוקלאוטידים

    תוארו על מרכיביהם: סוכר,זרחה ובסיס. איזהו הצירוף הנכון?

 א.1 - זרחה ; 2 - סוכר ; 3 - בסיס      ב.1 - בסיס;  2 - סוכר ; 3 - זרחה
ג .1 - זרחה ;  2 - בסיס ; 3 - סוכר     ד.1 - סוכר ; 2 - זרחה; 3 - בסיס

  ש. באופרון הלקטוז בחיידקים יש גן מווסת היוצר חלבון מווסת, וכן גנים נוספים האחראים ליצירת  אנזימים הספציפיים (הייחודיים) לניצול הלקטוז. כיצד פועל החלבון המווסת?
 א.הוא נקשר לאתר המפעיל ומונע סינתזה של אנזימים יחודיים.
 ב. הוא מונע סינתזת tRNA (רנ'א מוביל) ייחודי לאנזים.
 ג.הוא גורם לשינוי בקרום התא, המאפשר לכניסת לקטוז לתא.
 ד.הוא נקשר לריבוסומים ומונע סינתזת אנזימים ייחודיים.

                        תורשה, חלוקת התא                                                             

            ענה על השאלות הבאות

ש. מהו לדעתך היחס בין  מספר הכרומוסומים בגרעין הביצה של התירס לבין מספר הכרומוסומים בגרעין  גרגר האבקה?
 א. בגרעין הביצה מספרם גדול יותר מאשר בגרעין גרגר האבקה.
 ב. בגרעין גרגר האבקה מספרם גדול יותר מאשר בגרעין תא הביצה.
 ג. מספר הכורמוסומים שווה בשניהם.
 ד. לעיתים הוא שווה ולעיתים אינו שווה.

ש. הסיכוי לקבל פנוטיפים שונים בין צאצאים שנוצרו בעקבות מיוזה גדול יותר מאשר בין צאצאים שנוצרו בעקבות מיטוזה. הסיבה לכך היא:
 א. במיוזה מתרחשות שתי חלוקות, ובמיטוזה רק אחת.
 ב. בתא העובר מיוזה יש כמות כפולה של חומר תורשתי.
 ג. המיוזה מתרחשת רק ברקמות מסוימות.
 ד. במיוזה מתהווים צרופים חדשים של גנים בכרומוסומים.

ש. מדוע בסוף חלוקת המיוזה צריך עוד חלוקת מיטוזה.
ש. כמה תאי זרע נקבל מתא דיפלואידי שעובר חלוקת הפחתה באשך? כמה ביציות נקבל מתא דומה העובר  חלוקת הפחתה בשחלה? הסבר. ונמק.

ש. מה היחס בין מספר תאי המין הזכריים המשתתפים בהפריה לבין מספר הביציות? הסבר ונמק.

ש. כמה טיפוסים שונים של גמטות יכולים להיווצר ביצור דיפלואידי, שהוא הטרוזיגוטי לשתי תכונות והומוזיגוטי ל- 3 תכונות? הסבר.

ש. תאומים זהים:
א. מוצאם מאותה ביצה.                        ב. מוצאם מאותו תא זרע.
 ג. הרכבם הגנטי זהה.                           ד. כל התשובות נכונות.

ש. רביה זוויגית  (מינית) היא גורם חשוב בהתפתחות בעיקר משום שהיא:
 א. מאפשרת הוספת גנים למאגר הגנים של היצור.
 ב. גורמת שהצאצאים לא ידמו בכל להורים.
 ג. גורמת שהצאצאים ידמו בכל להורים.
 ד. מאפשרת את המשך קיומו של המין.

ש. בכרומוסומים:
 א. נוצרים חלבונים.                   ב. נמצאים הגנים.
 ג. נשרף הגלוקוזה.                    ד. כל התשובות נכוונת.

ש. התאם את אותיות המפתח למשפטים הבאים:

                        משפטים                                                                        מפתח

 1. נוצרים תאים האפלואידיים.                                                 א. במיטוזה

 2. הכרומוסום מוכפל                                                                ב. במיוזה

 3. נוצרת זיגוטה.                                                                      ג. גם במיטוזה וגם במיוזה

 4. נוצרים תאי גוף חדשים                                                         ד. לא במיטוזה ולא במיוזה.

 

ש. כתוצאה מתהליך המיוזה ברביה זוויגית:
 א. מוכפל מספר הכרומוסומים מדור לדור.
 ב. נשמר מספר קבוע של כרומוסומים מדור לדור.
 ג. קטן מספר הכרומוסומים מדור לדור.
 ד. נמנע ערוב כרומוסומים אבהיים עם אמהיים.

ש. איזה מבין התהליכים הבאים מתרחש אך ורק במיוזה?
 א. הכרומטידות נפרדות ונעות לקטבים.
ב. הכרומוסומים ההומולוגיים נצמדים בזוגות.
 ג. הכרומוסומים מכפילים את עצמם.
 ד. הכרומוסומים נעים למישור המשווה.

ש. בתהלךיך המיוזה:
 א. מתרחשת הפרדה בין הכרומוסומים ההומולוגיים.
 ב. שני אללים של גן מסוים מתחברים ועוברים יחד לתא חדש.
 ג. כל הגנים בכל כרומוסום עוברים כיחידה אחת לתא החדש.
 ד. נוצר כישור פעם אחת בלבד.

ש. איזה מנגנון מבטיח את הרציפות התורשתית במיטוזה?
 א. הווצרות שני תאי בת.
 ב. הווצרות תאים בעלי 46 כרומוסומים.
 ג. הווצרות שני תאים בעלי גנים זהים.
 ד. הפחתת מספר הכרומוזומים בתאי הבת.

ש. עיקרו של חלוקת התא הוא:
 א. שמירה על כמות הציטופלסמה בתאים תוך הגדלת מספרם.
 ב. שמירה על קצב נכון כדי לא לגרום להפרעות באורגניזמים.
ג. העברת החומר התורשתי המצוי בכרומוזומים מתא אחד לתא בת.
ד. הקפדה על  החלוקה ויצירת הכישור.

ש. האם יתכן שההרכב הגנטי של שני תאי זרע של אותו אדם יהיה שונה זה מזה? נמק והסבר.

ש. האם יתכן שההרכב הגנטי של שני תאי גוף של אותו אדם יהיה שונה זה מזה? נמק והסבר.

ש. מה צריך להתבצע כדי שנהיה בטוחים שאכן התרחשה הפריה?
 א. גמטה נקבית צריכה להכין מאגר מזון לעובר.
 ב. צריכה להתבצ הזדווגות.
 ג. החומר התורשתי של תא הזרע יחדור לתא הביצה.
 ד. תא הזרע צריך להגיע אל תא הביצה.

ש. באורגניזם המכיל בתאי הגוף 8 כרומוסומים נקבל בכל קוטב אחרי החלוקה המיוטית הראשונה:
 א. 4 כרומוסומים כל אחד כפול.                        ב. 4 כרומוזומים רגילים.
 ג. 2 כרומוסומים הומולוגיים.                            ד. 8 כרומוזומים.

ש. תהליכי המיטוזה והמיוזה מתרחשים:
 א. שניהם ביצירת תאי גוף.             ב. מיטוזה ביצירת תאי מין ומיוזה תאי גוף
  
ג. שניהם ביצירת תאי מין.                      ד. מיטוזה ביצירת תאי גוף ומיוזה תאי מין.

ש. באורגניסם שחל בו שנוי והוא לא יכול לבצע נשימה תאית לא יכיל:
 א. ריבוסומים.              ב. רטיקולום אנדופלסמטי.
 ג. מיטוכונדריה.           ד. מערכת גולג'י.

ש. חומר מסוים מונע את היווצרות הכישור בשעת המיטוזה אך אינו מפריע להכפלה או לגדילה של אברוני תא אחרים. אם נטפל בחמור זה בתאים חיים תהיה התוצאה:
 א. תאים סרטניים.                     ב. תאים מרובי כרומוסומים.
 ג. תאי בת זהים.                       ד. תאים ללא גרעין.

ש. בבע'ח מסוימים קיימת רבית בתולים (פרתנוקרפיה), כלומר יכולת להטיל ביצים פורוית גם ללא הפריה.
בצרעות מסוימות בהן קיימת תופעה זו נוצרים זכרים פרתנוקרפיים אך נקבות נוצרות רק עקב הפריה. 
האם כתוצאה מכך יהיו הבדלים כרומוסומליים בין הזכרים לבין הנקבות? הסבר.

 ש. באדם, תאומים זהים יכולים להיווצר כאשר:
  א. תא זרע אחד מפרה ביצית אחת.
  ב. שני תאי זרע מפרים שתי ביציות.
  ג. שני תאי זרע מפרים בו זמנית ביצית אחת.
  ד. שני תאי זרע מפרים ביצית אחת בהפרש של 24 שעות.

ש. רביה מינית באורגניזמים מביאה לכך ש:
 א. יווצרו צירופים חדשים של גנים.                    ב. יווצרו גנים חדשים.
 ג. תימנע היווצרות תכונות חדשות.                    ד. מספר הפרטים הבוגרים יעלה מדור לדור.

ש. בתא דיפלואידי יש 3 זוגות כרומוזומים הומולוגיים. איזו מהסדרות הבאות היא סדרת כרומוסומים הפלואידית שלמה?

 א. 2A, 1A, 1B.             ב. 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C.

 ג. 2A, 2נ, 2C.                           ד. 2A, 1נ, 2B, 1C.

ש. אילו מבין התאים בגוף האדם: תאי עיניים, תאי מין (גמטות), או תאי כליות, מכילים גנים הקובעים את צבע העיניים?
 א. רק תאי העיניים.                  ב. רק תאי העיניים ותאי המין.
 ג. רק תאי המין.                        ד. תאי העיניים, תאי המין, ותאי הכליות.

ש. כושר הייצור של החלב בפרה היא תכונה תורשתית. תכונה זו מועברת לצאצאים:
 א. ע'י האב בלבד.                    ב. ע'י האם והאב גם יחד.
 ג. ע'י האם בלבד.                    ד. אין לדעת ללא נתונים נוספים.

ש. מתי אין למטפח סיכוי לקבל אוכלוסיה אחידה של צאצאים.?
 א. ברביה אל זוויגית.                ב. ברביה זוויגית.

ש. מספר הצירופים האפשריים של הגנים   AaBbEE בגמטות המתקבלות לאחר חלוקת הפחתה הוא:
 א. שניים.         ב. ארבעה.        ג. שישה.           ד. שמונה.

ש. תהליכי המיטוזה והמיוזה מתרחשים:
 א.שניהם גם יחד ביצירת תאי גוף.
ב.שניהם גם יחד ביצירת תאי מין.
ג. מיטוזה ביצירת תאי מין ומיוזה ביצירת תאי גוף.
ד. מיטוזה ביצירת תאי גוף ומיוזה ביצירת תאי מין.

ש.איזה מההגדים הבאים על מוטציות המתרחשות בטבע אינו נכון?
 א.כל המוטציות מקריות.                         ב.מוטציות מתרחשות הן בצמחים והן בבע'ח.
 ג.כל המוטציות מזיקות לאורגניסמים.      ד.כל המוטציות הן תוצאת שינוי ב-DNA.

ש. מוטציות עלולות להיווצר בכל תא בגוף ובכל זמן בחיים. סיכוייה של מוטציה שנוצרה לעבור לדורות הבאים גדולים יותר, אם היא תתרחש:
 א.בזיגוטה.                               ב.בכרומוזום X בתא זרע. (באשך)
 ג.בתא ביצית (בשחלה)              ד.באחד מתאי העובר בראשית התפתחותו.

 

ש. בתרשים שלפניך מתוארות (במספרים 1,7,6,3) חומצות אמיניות, המועברות לריבוזום באמצעות RNA מעביר (t-RNA). איזה צירוף של חומצות אמיניות יווצר בקטע ה-RNA שליח (m-RNA), המיוצג בתרשים?

 ש. בתאים של בע'ח ה- RNA שליח (m-RNA):
א.      משתתף בסינתזה של DNA.
ב.      משתתף בסינתזה של חלבונים.
ג.       אחראי לתהליך חלוקת התא.
ד.      מונע הורשה של אללים מוטנטים.

ש. בהכפלה של DNA::
א.      הגדילים של הסליל הכפול נפרדים , וכל גדיל משמש תבנית לבניית גדיל משלים חדש.
ב.      הגדילים של הסליל הכפול נפרדים, ורק גדיל אחד משמש תבנית לבניית גדיל משלים חדש.
ג.       DNA חדש נבנה לפי רצף החומצות האמיניות בחלבונים של הכרומוזום.
ד.      הגדילים של הסליל הכפול נפרדים, וחצי מכל גדיל משמש תבנית לבניית גדיל משלים חדש.

 ש. מה נכון לומר על הצופן הגנטי?
 א.  הצופן הגנטי שונה בחיידקים ובאדם.
 ב. הצופן הגנטי מכיל 64 קודונים ל- 64 חומצות אמיניות.
 ג. חומצה אמינית יכולה להיות מקודדת ע'י כמה קודונים.
 ד. קודון אחד יכול לקודד כמה חומצות אמיניות.

 

 

מאגר חומריםהעלון למורי הביולוגיהחומרים למורים בלבדביודעקבוצות דיוןמה חדש באתרפינת המפמרכתבו לנומפת האתרקישוריםעל המרכז
 
 
חזרה

קבוצות דיון | ביודע | חומרים למורים בלבד | העלון למורי הביולוגיה | מאגר חומרים
לדף הראשי | מפת האתר | כתבו לנו | על המרכז | קישורים | מֲה חדש באתר? | פינת המפמ"ר
כל הזכויות שמורות © המרכז הארצי למורי ביולוגיה