המרכז הארצי למורי ביולוגיהלוגו המרכז הארצי למורי ביולוגיהסנוניתהאוניברסיטה העברית בירושליםמל"מ

השתלת מח- עצם כטיפול למיגור מחלת הסרטן - סיגל שלומי-שיר

 להורדה כקובץ word

הוכן במסגרת סדנת כתיבת חומרי למידה בביולוגיה בבית ברל
 בהנחיית רחל קסנר ועדנה בן שלמה

על-פי: ש. סלוין (1990), השתלת מח-עצם למיגור הסרטן, מדע ל'ד 4. עמ' 206-209.

כיתות היעד: י, י''א

טיפול בגידולים סרטניים ממוקדים ניתן לבצע בקלות יחסית, בעזרת ניתוח או הקרנה ממוקדת. הטיפול במחלת הסרטן שבה הגידול הממאיר התפשט ושלח גרורות, נתקל בקושי רב.
אמצעי הטיפול המקובלים מבוססים בעיקר על חומרים כימותרפיים. חומרים אלו תוקפים את התא הממאיר בתקופות שונות של מחזור חייו, בעזרת מנגנונים המעכבים חלוקת תאים.
אולם, חומרים אלו רעילים גם לתאים הנורמליים הנמצאים בסביבת התא הממאיר. כתוצאה מכך, כאשר חולה הסרטן מקבל טיפול שתכליתו הרג התאים הממאירים, נפגעים גם תאי גופו התקינים. תאים ברקמות בעלות קצב-חלוקת תאים מהיר הם פגיעים יותר, למשל: רקמת מח-העצם והתאים בבסיסי השערות.

מח-העצם היא רקמה הממוקמת בחלק הספוגי של העצם ובה נוצרים תאי-הדם:
תאי-דם אדומים, תאי-דם לבנים וטסיות-דם. מקורם של כל התאים הללו בתא משותף הקרוי תא-גזע, שהוא בעל יכולת של התחלקות והבשלה לכל אחד מהתאים.
כאשר חולים מקבלים טיפול במינון גבוה הנדרש להשמדת התאים הממאירים, הרקמה הנפגעת ראשונה היא רקמת מח-העצם. הביטוי הפיסיולוגי הראשוני לכך הוא ירידה במספר תאי-הדם הלבנים ובמספר טסיות-הדם (תרומבוציטים).

1. מדוע חלה ירידה במספר תאי-הדם הלבנים וטסיות הדם ?

לפיכך, מהווים תאי מח-העצם גורם המגביל את עוצמת הטיפול כנגד תאי הסרטן שניתן לתת במחלות הממאירות השונות. מקובל לחלק את המינון הכולל של הטיפול לתקופות עם הפסקות ביניהן, כדי לאפשר למח-העצם שנפגע בטיפול להתאושש לפני מתן הטיפול הבא.

עיקרון נוסף המשמש בטיפול בחולים במחלות ממאירות, הוא מתן טיפולים משולבים ולא תרופה מסוג אחד. התאים הממאירים מותקפים בתערובת של תרופות, שכל אחת מהן פוגעת במנגנון שונה ובשלבים שונים של חלוקת התא. כך נחשף התא הממאיר להתקפה 'רבת-חזיתות', וסיכוייו 'להימלט' מהפגיעה הקטלנית פוחתים.
היתרונות בגישה טיפולית זו:
א. בתערובת התרופה נמצא כל אחד ממרכיביה במינון נמוך, דבר המקטין את תופעות הלוואי הנגרמות במתן תרופה אחת במינון גבוה.
ב. נמנעת הישרדות של תאים העמידים למרכיב מסוים בתרופה.
החוקרים והרופאים עמלים על פיתוח גישות טיפוליות חדשות בחולים במחלות ממאירות.

אחת הגישות הטיפוליות הללו קשורה בהשתלת מח-עצם:
מעניקים לחולה טיפול קרינתי או כימי רב-עוצמה שהורס את הגידול הממאיר בגופו.
כתוצאה מכך, נהרס גם מח-העצם של החולה באופן בלתי-הפיך.
בשלב הבא, מבוצעת לחולה השתלה של מח-עצם.

2. א. מהו היתרון בטיפול זה ?
   
ב. מהן הסכנות בטיפול זה ?

מבחינה טכנית, תהליך השתלת מח-עצם הוא פשוט יחסית:
מח-העצם נשאב בדיקור מהתורם (מעצמות האגן האחוריות) בנפח של כ- 1 ליטר.
לאחר ניקוי מיוחד של הנוזל שנשאב מוחדרת רקמת מח-העצם לוריד החולה בתהליך הדומה לעירוי-דם.
עם זאת, התהליך כולו הוא קשה ובעייתי:
בהשתלה של איברים אחרים יש סכנה של דחיית האיבר המושתל על-ידי הגוף המקבל. בהשתלת מח-עצם קיימת סכנה לדחייה דו-צדדית: הגוף עלול לדחות את השתל, והשתל עלול להגיב כנגד
גוף המושתל. לכן, נדרש ניטרול דו-צדדי: ניטרול כושרו של החולה לדחות את השתל, וניטרול כושרו של השתל להגיב כנגד גוף החולה.

3. מדוע עלולה להתרחש דחייה דו-צדדית במקרה של השתלת מח-עצם ?

על-מנת להתגבר על תהליך דחיית השתל דרושה התאמה בין התורם למקבל השתל.
ברוב המקרים אין התורם והמושתל זהים תורשתית, אך אם ישנה התאמה בחלבוני תואם הרקמות שלהם, מבצעים את ההשתלה.

4. רוב ההשתלות מבוצעות בין אחים. מדוע ?

איתור התורמים המתאימים דורש הקמת מרכזי מידע ממוחשבים לסיווג רקמות של מתנדבים ולתאומן.
במחלות מסוימות יכול מח-העצם של החולה עצמו לשמש כמקור להשתלה, טיפול המכונה השתלת מח-עצם עצמית. מח-העצם נלקח מהחולה לפני הטיפול, מוקפא ומושתל בגופו בעת הצורך.

5. מה היתרונות בהשתלת מח-עצם עצמית ?

לאחר הטיפול רב-העוצמה בכימותרפיה או הקרנות שמקבל החולה, מתחיל מספר תאי-הדם האדומים והלבנים לרדת. חשוב, לפיכך, להשתיל את מח-העצם סמוך לתום הטיפול, על-מנת לקצר את פרק הזמן שבו החולה חשוף לסיבוכים רבים ובעיקר לזיהומים.
רק לאחר כשבועיים-שלושה מזמן ההשתלה מופיעים בדם תאי-דם לבנים שמקורם במח-העצם המושתל. במקרים רבים ניתן כיום לקצר פרק זמן זה על-ידי מתן תכשירים ביולוגיים לזירוז החלוקה וההתמיינות של תאי-האב במח-העצם.
השתלת מח-עצם מביאה לאיכלוס מח-העצם של החולה בתאי-דם לבנים של התורם. תאים אלו מסוגלים לזהות כזרים את תאי הסרטן שנותרו בגוף החולה ולפעול לחיסולם.

6. מנגנון פעולה כזה אינו קיים בדרך-כלל בהשתלת מח-עצם עצמית. מדוע?

תהליך הריפוי בעזרת השתל הזר, מביא להתפתחות 'מלחמה ביולוגית' בין תאי מערכת החיסון של התורם לבין התאים הממאירים שנותרו או שעלולים להיווצר בגופו של החולה.
בגופנו נוצרים חומרים רבים המופרשים מתאים שונים השותפים בתגובה החיסונית. תפקידם של חומרים אלו מתבטא, בין השאר, בגיוס תאים נוספים של מערכת החיסון בזירוזם ובשפעולם. באופן טבעי, ריכוזם של חומרים אלו נמוך. ריכוז זה מספיק לתפקוד מערכת החיסון בימים כתיקונם, אך אין בו די במצבים ממאירים. בנוסף, נוכחות מחלה ממארת עלולה לשתק תפקוד תקין של מערכת החיסון. הגברת כמותם של חומרים אלו בגוף בדרך תרופתית, עשויה לסייע בהפעלה מוגברת של מנגנוני בקרה והגנה טבעיים הפועלים במלחמה בסרטן.
ייצור חומרים ביולוגיים מתאפשר כיום בשיטות של הנדסה גנטית.
מבין התכשירים הנמצאים כבר בתהליכי ניסוי בבני-אדם קיימים:
א. תכשירים המסוגלים לעכב חלוקת תאים ממאירים ולהפעיל את תאי מנגנון החיסון כנגד גידולים,   כמו:
- האינטרפרונים השונים (אלפא, ביתא וגמא), המופרשים באופן טבעי מתאי הגוף.
- אינטרליקין 2 המשפעל את תאי מערכת החיסון.
ב. חומרים המעוררים חלוקה והתמיינות של תאי-אב של רקמת מח-העצם, ביניהם:
חומרים המעודדים יצירת תאי-דם לבנים מסוגים מסויימים ותאים בלעניים.

7. מה חשיבותם של תכשירים אלו לחולה לאחר השתלת מח-עצם ?

חומרים ביולוגיים אלו ואחרים שיבואו בעקבותיהם יביאו לשיפור נוסף בתוצאות השתלת מח-העצם. זאת, בעיקר על-ידי מניעת סיבוכים, שעלולים להיות קטלניים, הנובעים מתהליך ההשתלה עצמו.

השתלת מח-עצם כטיפול למיגור מחלת הסרטן -דף למורה

נושאי ההוראה: מערכות תיווך והובלה: מערכת-דם, לימפה, מערכת החיסון
                     חיסון מורחב: התהליך החיסוני ברמה התאית ומולקולרית
                     שמירה על יציבות הסביבה הפנימית

דף תשובות

 1. תאי-דם לבנים וטסיות דם מיוצרים במח-העצם.
 2. הכחדה של התאים הסרטניים בגוף, וסיכוי גדול יותר לריפוי האדם מסרטן.
  פגיעה של זיהומים שונים בגוף מכיוון שכמות תאי הדם הלבנים תקטן מאד.
  דחיית השתל שתביא למותו של האדם.
 3. דחייה דו-צדדית תיווצר מפני ש:
  - מערכת החיסון של הגוף המקבל תזהה את תאי-השתל כזרים (NON-SELF).
  - תאי-הדם הלבנים שמיוצרים על-ידי השתל של מח-העצם יזההו את תאי-גוף המקבל
     כזרים.
 4. רוב ההשתלות מבוצעות בין אחים, משום שהסיכוי להתאמה הוא הגבוה ביותר.
  מכיוון שכל אחד מהאחים מקבל מטען תורשתי משני ההורים, הסיכוי של שני
  אחים להיות דומים בחלבוני תואם הרקמות הוא הגבוה ביותר.
  רמת הדמיון בחלבוני תואם הרקמות להורים היא קטנה יותר בדרך-כלל, משום
  שהצאצא נושא מחצית מהחלבונים הללו גם מההורה השני.
 5. היתרונות בהשתלת מח-עצם עצמית הוא בכך שלא תהיה דחיה של השתל.
 6. תאי הסרטן הם תאים של הגוף עצמו, לכן מזוהים על-ידי מערכת החיסון של
  הגוף כעצמיים (SELF), והיא אינה פועלת כנגדם.
 7. חשיבותם של תכשירים אלו לחולה לאחר השתלת מח-עצם היא בעידוד
  התרבותם של תאי-מח העצם המושתל בגוף, כך שתיפקודם יתחיל מוקדם
  ככל האפשר.

מאגר חומריםהעלון למורי הביולוגיהחומרים למורים בלבדביודעקבוצות דיוןמה חדש באתרפינת המפמרכתבו לנומפת האתרקישוריםעל המרכז
 
 
חזרה

קבוצות דיון | ביודע | חומרים למורים בלבד | העלון למורי הביולוגיה | מאגר חומרים
לדף הראשי | מפת האתר | כתבו לנו | על המרכז | קישורים | מֲה חדש באתר? | פינת המפמ"ר
כל הזכויות שמורות © המרכז הארצי למורי ביולוגיה