המרכז הארצי למורי ביולוגיהלוגו המרכז הארצי למורי ביולוגיהסנוניתהאוניברסיטה העברית בירושליםמל"מ

מאגר מאמרים להרחבה והעשרה בנושא ''ביולוגיה של האדם''

מאגר המאמרים והשאלות מלווה את הספר ''ביולוגיה של האדם'' שיצא בהוצאת המרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים. רשימה רחבה יותר של מאמרים להעשרה מופיעה במדריך למורה של ספר זה.
המאגר הוכן על ידי גב' תמר יוסיפוב מביה''ס האזורי רמלה-לוד וגב' נורית בשן מהמרכז להוראת המדעים, עריכת לשון: עירית עמיאל.
המאמרים מחוברות ''גליליאו'', נסרקו באישור מערכת כתב העת.
אתר גליליאו : http://galileo.org.il

פרק 2: מערכת העיכול
1. צפרירי, ד. (1999) כמעט כל מה שרציתם לדעת על השמנת יתר, גליליאו (32) , קבצי  pdf  
עמוד 1,   עמוד 2,   עמוד 3,   עמוד 4,   עמוד 5,   עמוד 6
תוכן:  הסיבות להשמנה והבקרה על משקל גוף.
שאלות:
1. מהו מאזן האנרגיה של הגוף וכיצד הוא משפיע על משקל הגוף?
2. על סמך שני הניסויים המתוארים במאמר, הניסוי בעכברי ob/ob והניסוי בעכברי db/db: אילו מנגנונים  בגוף מווסתים את מאזן האנרגיה שלו?
3. כיצד נסביר שבעכברי  db/db, המייצרים לפטין, רמת הNPY מאוד נמוכה?
4. ''השמנת יתר היא תוצאה של שילוב גורמים תורשתיים וסביבתיים'' – כיצד ניתן להסביר את המשפט לאור  מאמר זה?

2. קרת, ד. (1998) תזונת האדם הקדמון – מה יש לנו ללמוד ממנה? כמעט 2000 (17)
http://www.snunit.k12.il/science/biology/nur.html
תוכן: המאמר מעודד תזונה בריאה.
שאלות:
1. מדוע חשוב לחקור אודות מזונותיו של האדם הקדמון?
2. אילו הייתם מאמצים את המלצות מחבר המאמר – אילו שינויים היה עליכם  לערוך בתפריט
     היומי שלכם (בוקר, צהרים וערב)? פרט ככל האפשר ונמק שיקוליך!

פרק 4 :  מערכת הובלה   
3. עצמון, צ. (1996) זה נשמע טוב ללב, גליליאו  (15), במדור ''רפואה''
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/015008.html
תוכן: המאמר דן בטכניקת אולטרסאונד המפוררת קרישי דם.
שאלות:
1. מדוע חסימת העורקים הכליליים מסכנת חייו של אדם?
2. באיזה אופן מצליחים גלי האולטרסאונד לפורר קרישי  דם  וכיצד נמנעת פגיעה בכלי הדם עצמם?
3. בעקבות תשובתכם לשאלה 2, האם ניתן, לדעתכם, לטפל באותה דרך גם בסתימות בוורידים? נמקו.

פרק 6 :  מערכת ההפרשה הפנימית
4. סלוין, מ. (1996) סוד היתרון הנשי, גליליאו (17)

http://www.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/gal11.HTM
תוכן: הקשר בין הורמוני מין נקביים או זכריים לפעילות המערכת החיסונית וההיגיון שבתופעות. המאמר מתאים גם לפרקים 8 ו- 9.
שאלות:
1. תארו כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין רמת האסטרוגן בגוף האישה לבין פעילות מערכת החיסון.
2. כיצד מסבירים  החוקרים את ההיגיון הביולוגי בקשר שבין האסטרוגן לבין פעילותה של מערכת החיסון?
3. באיזו דרך מנסים החוקרים להוכיח את הקשר בין הורמוני מין נשיים לבין מחלות אוטואימוניות?

פרק 7:  מערכת העצבים
5. הילמן, פ. (2000) אל תאמינו למראה עיניכם, מדע 2000 (27)
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/mada2000/upload/.issue27/see.html
תוכן: מהי אשליה? מדוע האבולוציה תמכה בה? אשליות שונות בטבע (חקיינות, רמייה,היכולת לשמוע מוסיקה ברצף מסוים או תמונה ''נעה'').
שאלות:
1. ''בעלי חיים בטבע יוצרים אשליות כאסטרטגיה של הישרדות''. הסבירו  משפט זה בעזרת דוגמאות מהסוגים של: הבלטת קווי מתאר, הסוואה וחיקוי.
2. הביאו דוגמאות לניצול של אשליות על ידי  טכנולוגיות שהן פרי תכנון האדם.

6. הילמן, פ. (1999) האם אתה רואה מה שאני רואה, על ראייה אצל בעלי חיים, קבצי  pdf  
    כמעט 2000 (22)
עמוד1,   עמוד 2,   עמוד 3,
תוכן: כיצד בעלי חיים שונים רואים.
שאלות:
1. הסבירו את המשפט: ''כל יצור רואה את העולם אחרת'',  לווה תשובתכם בדוגמאות.
2. הראייה  באדם אינה החדה ביותר ואינה הרגישה ביותר בין בעלי החיים. גם שדה הראייה שלנו אינו הגדול ביותר וטווח אורכי הגל שעינינו קולטות הוא מוגבל. כיצד מתמודד האדם עם מוגבלויות אלו ביכולותיו?

7. הילמן, פ. (1995), שפה והמוח, כמעט 2000 (7)
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/007002.html
תוכן: המאמר מדבר על מרכזי המוח המעורבים בשפה ובהבנתה ובטכנולוגיה שסייעה לאתרם.
שאלות:
1. על בסיס מה טוען הבלשן נועם חומסקי כי 'אנחנו מקבלים בתורשה מהורינו איזו תשתית דקדוקית בסיסית המכינה אותנו ללימוד הכללים המיוחדים של שפת אמנו'?
2. האם המחקר אודות אנשים אל-דקדוקיים מחזקת את התיאוריה של חומסקי? נמקו.
3.  כיצד סייע מחקר האפאזיות בהבנת הקשרים של השפה לאזורים שונים במוח?
4. מהי תרומתן של הטכניקות: PET ו- MRI למחקר הקשר בין השפה לבין מוח?

פרק 8: מערכות ההגנה החיסון
8. שחורה אני ונאוה? על עור ושיזוף (1999) משולם מ., כמעט 2000 (24),
קבצי  pdf  
עמוד 1,   עמוד 2,   עמוד 3,   עמוד 4,
תוכן:  במאמר מוסבר מבנה רקמות העור; מהו השיזוף ומהם הנזקים שבו; סרטן העור; קרמים להגנה מקרינה ויתרונם.
שאלות:
1. הסבירו  את הקשר בין מבנה רקמות האפידרמיס והדרמיס לבין תפקודיהן.
2. האם לאור הנאמר במאמר, אתם יכולים  לשער מדוע הבדואים עוטים בגדים שחורים?
3. כיצד מסייעת לגוף חשיפה קצרה לשמש?
4. מהם הנזקים בשיזוף יתר?
5. כיצד פועלים הקרמים להגנה מקרינה?

9. ד''ר גרץ, ד. (1988) ילד הבועה – סיפור אמיתי, מבט (23), קובץ  pdf
המאמר
תוכן: מאמר ישן, המספר את סיפורו האנושי של ילד שמערכת החיסון שלו אינה מתפקדת ואת דרכי הטיפול בו.
שאלות:
1. באיזו דרך התמודדה הרפואה עם תופעת הכשל החיסוני של דויד עד גיל 12?
2. מה היה החידוש העקרוני בטיפול שקיבל בגיל 12?
3. מהי הסכנה העיקרית בהשתלה של רקמה מאדם אחד לאדם אחר? האם אצל חולה
  בכשל חיסוני אפשר היה לצפות שבעיה זו תהיה פחות חמורה? הסבירו.
4. נסו לברר האם  היום קיימות  אסטרטגיות חדשות להתמודדות עם מחלה זו.

10. סלוין, מ. (1995) מבוך האיידס,  גליליאו (9)
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/009046.html
תוכן: המאמר דן בקבוצות הנשאים שאינן  מגלות את תסמונת המחלה.  האם הן יכולות לרמוז על הדרך להתמודדות עמה?
שאלות:
1. מה הן ההשערות שמעלים החוקרים לגבי התופעה של אנשים הנושאים בדמם את נגיף  האיידס,  אך אינם חולים במחלת הכשל החיסוני?
2. מדוע חשוב מאוד למדענים להבין את תופעת  האנשים ה''מחוסנים'' נגד האיידס?
3. מאמר זה פורסם ב-1995, בררו במקורות מידע נוספים איזה מידע התווסף בינתיים בנושא הנשאים שאינם חולים.

פרק 9: מערכת הרבייה
11. פלר, פ. (1998) זוגיות – אפשר גם אחרת, כמעט 2000 (18) ,
קבצי  pdf  
עמוד 1,   עמוד 2,   עמוד 3,   עמוד 4,
תוכן: צורות שונות של זוגיות באזורי עולם שונים, וההיגיון שבהן (מונוגמיה, פוליגמיה, משפחה פטריאכלית ומטריאכלית).
שאלות:
הסבירו את הקשר בין דגמי הזוגיות השונים הנזכרים במאמר לבין התנאים המיוחדים
האופייניים לאותה אוכלוסייה.

12. דיימונד, ג. (1994) המין הסמוי מהעין, גליליאו   (4)
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/004008.html
תוכן: המאמר דן בהתנהגות המינית של יצורים שהביוץ אצלם מוסתר, מחפש את הקשר למונוגמיה, ודן בהיגיון ובאבולוציה של התהליך.
שאלות:
1. מהו ההסבר שמציע מחבר המאמר להתפתחות ''ביוץ סמוי'' ומוכנות לפעילות מינית מתמשכת אצל האדם?
2. אילו יתרונות מקנים ''ביוץ ראוותני'' ופעילות מינית זמנית לבעל החיים?
3. האם תמיד ''ביוץ סמוי'' מוביל למונווגמיה ו''ביוץ ראוותני'' למתירנות? לוו תשובתכם בדוגמאות.
4. מה ניתן ללמוד מן המאמר על התפתחותן של תכונות במהלך האבולוציה?

13. צפרירי, ד. (2000) בן או בת בהזמנה, גליליאו (38), קבצי  pdf   
עמוד1,   עמוד 2,   עמוד 3,   עמוד 4,   עמוד 5,   עמוד 6
תוכן: שיטות לקביעה מוקדמת של מין העובר בזמנים עתיקים ובימינו.
שאלות:
1. אילו תנאים מגבירים את הסיכויים ללדת בנים, על פי הידוע כיום? ציינו אילו שיטות עתיקות מתאימות לידע הקיים היום ואילו אינן מתאימות.
2. אילו תכונות של תאי הזרע  ''הזכריים'' ו''הנקביים'' מנוצלות בשיטות ההפרדה ביניהם?
3. אתם חברים בוועדה הדנה ביישום הטכניקה להפרדה בין תאי זרע ''נקביים'' ו''זכריים'' באדם באילו מצבים תמליץ לאשר יישום טכניקה זו ובאילו לא?

פרק 11:  ההומאוסטאזיס נשמר בשינה כמו בריצה
14. בז'ז'ינסקי, א. (1995) העין השלישית, גליליאו (10)

http://www.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/010030.html
תוכן:  הקשר בין מלטונין לשעון הביולוגי, לשינה ולפוריות (המאמר מתאים גם לפרק 9).
שאלות:
1. כיצד מסביר מחבר המאמר כי אמנם ''הלילה נועד לשינה''?
2. אנשים בעלי מקצועות מסוימים כמו אחיות, רופאים ודיילות, העובדים במשמרות לא קבועות (פעם ביום ופעם בלילה), סובלים מהפרעות בשינה. הסבירו תופעה זאת!
3. כיום מנסים לטפל באנשים הסובלים מנדודי שינה בעזרת גלולות מלטונין. הסבירו מהי  ההשפעה הצפויה של הגלולות.
4. חיות המתרבות באופן עונתי הן הרגישות ביותר להשפעתו של מלטונין  על הפוריות. הסבירו את ההיגיון הביולוגי בתופעה זאת.
5. בהולנד ובארה''ב מפתחים המדענים גלולה למניעת הריון, המכילה שילוב של מלטונין
    ופרוגסטרון.  מהם היתרונות של גלולה זאת?

15. בן יוסף, ת. (1996) סרטן – שיבושים גנטיים בגוף האדם, כמעט 2000 (11)
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/6.html
התוכן: המאמר דן בבקרה – אונקוגנים ואנטיאונקוגנים ודרך פעילותם בעידוד ובעיכוב גידולים סרטניים.
שאלות:
1. האם שיבוש גנטי מביא תמיד למחלה תורשתית? הסבירו באמצעות דוגמת הסרטן.
2. כיצד ניתן להסביר כי קיימות מחלות סרטניות תורשתיות?
3. אילו שינויים יכולים לחול בפרוטואונקוגן ההופכים אותו לאונוקוגן?
4. מדוע בוחרים מדענים להחדיר בניסויים גן אונקוגני לביצית מופרית?
5. מדוע פגיעה כפולה, מוטציה הן באונקוגן והן באנטיאונקוגן,  מהווה התחלה לתהליך סרטני?

16. בן פורת, א. (1998) חיים ומוות בקצה הכרומוזום, גליליאו (29) , קבצי  pdf  
עמוד 1  ,   עמוד 2,   עמוד 3,   עמוד 4,
תוכן:  הקשר בין טלומרים לבין הזדקנות וקצב התחלקות תאים ביצורים  ובתאים שונים.
שאלות:
1. אילו תצפיות אודות הטלומרים הובילו להשערה על קיום קשר בינם לבין מנגנון ההזדקנות של 
    התא?
2. מדוע עיכוב פעולתו של הטולמראז בתאים יכול להוות דרך לטיפול במחלות סרטניות?

מאגר חומריםהעלון למורי הביולוגיהחומרים למורים בלבדביודעקבוצות דיוןמה חדש באתרפינת המפמרכתבו לנומפת האתרקישוריםעל המרכז
 
 
חזרה

קבוצות דיון | ביודע | חומרים למורים בלבד | העלון למורי הביולוגיה | מאגר חומרים
לדף הראשי | מפת האתר | כתבו לנו | על המרכז | קישורים | מה חדש באתר? | פינת המפמ"ר
כל הזכויות שמורות © המרכז הארצי למורי ביולוגיה