English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 9 אתרים בנושא יחסי יהודים - ערבים
מוצגות תוצאות 9-8

לחיות יחד להכיר את האחר

האתר עוסק בצורך להכיר את האחר, את השונה מאיתנו. הסוגיה המרכזית העולה כאן היא היחסים בין יהודים לערבים בארץ, והצורך בהיכרות עמוקה יותר בין הצדדים. העיסוק בנושא החברתי נעשה בפעילות המתבססת על שלוש יצירות ספרות לילדים: הספר "אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו" מאת אפרים סידון, הסיפור "השער נפתח לרווחה" מאת עמוס לוין, והספר "בגללך כולנו נסתבך" מאת חיה ישורון.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו שפה: עברית
http://books.galim.org.il/together

סוכת שלום?

האתר הוקם בעקבות האירועים האלימים שפרצו בסתיו תשס"א בין יהודים לערבים. באתר ניסינו להסביר מעט מה קורה ומדוע, ויותר מכול - רצינו לתת לילדים במה להביע את תחושותיהם בכתיבה ובציור, מקום להציג את דעותיהם ואף לספר את חלומותיהם. החומר מותאם לבתי הספר היסודיים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/peoples/sucat
 21